Konst i Dalarna – Nätverk

Genom nätverksträffar, samtal och deltagarbaserad performance skapar Konst i Dalarna ett nätverk för nyanlända och etablerade svenska bildkonstnärer. Genom nätverket får deltagarna kontakter med verkstäder där de kan arbeta med silversmide, textiltryck och grafik och lokala arrangörer får kontakter med nya konstnärer.

Projektmål

Att skapa samarbeten, kontakter och nätverk för nyanlända och etablerade bildkonstnärer i Dalarnas län.

Därför fick projektet stöd

Projektet skapar möten och samarbeten samt viktiga kontakter för nyanlända och etablerade konstnärer i Dalarnas län.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

För mer info: www.konstidalarna.se