Konst i Dalarna – Nätverk

Genom nätverksträffar, samtal och deltagarbaserad performance skapar Konst i Dalarna ett nätverk för nyanlända och etablerade svenska bildkonstnärer. Genom nätverket får deltagarna kontakter med verkstäder där de kan arbeta med silversmide, textiltryck och grafik och lokala arrangörer får kontakter med nya konstnärer.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

För mer info: www.konstidalarna.se