Kolonin

Under sommaren 2016 genomför Kulturföreningen Kolonin ett konstkollo för barn och ungdomar mellan 15-20 år. Hälften av platserna är vikta för barn och ungdomar från Arvika kommun och andra hälften av platserna är vikta för ensamkommande barn. Kollot utformas av deltagande konstnärer, personal på HVB-hem och ungdomarna. Fokus under kollot är gemenskap och samarbeten i alla kulturuttryck, och det avslutas i en utställning med deltagarnas verk.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016

De fick ett gemensamt språk genom skapandet

27 Sep 2016 Det viktigaste avtrycket från projektet Kolonin finns i sinnena hos de ungdomar som deltog. 30 ungdomar i åldrarna 14 till 20 år skapade tillsammans en stor graffitimålning på en husvägg. Bland deltagarna var många ensamkommande flyktingbarn från olika HVB-hem i trakten. Idén om att konsten skulle föra unga samman och skapa integration fungerade perfekt. Ungdomar som inte hade något gemensamt språk fick det i arbetet.

– Det var inga problem. Det behövdes ingen tolk. Bilder är ett av de sätt vi uttrycker oss på. Då pratar man med varandra på samma villkor, säger bildkonstnären och en av initiativtagarna till projektet, Helene Karlsson. Hon och poeten Sara Falkstad menar att det konstnärliga skapandet kan ge unga utan annan plattform för delaktighet i det svenska samhället en röst, en plats.
– Det är en demokratifråga, säger Helene Karlsson. De betonar också att även de svenska ungdomarna fick ut mycket av projektet.

För tidningen Arvika Nyheter berättar de mer om projektet. Läs artikeln här.

Visa fler