Kollektiva muralmålningar för social förändring

Föreningen Förorten i Centrum arbetar med lokalt förankrade projekt där kollektiva muralmålningar skapas baserade på de boendes egna berättelser och bilder av sin närmiljö. Föreningen verkar i Stockholm och har efter ett flertal framgångsrika muralmålningsprojekt fått flera intresseförfrågningar från andra delar av landet. Genom målningsprocessen ges förutsättningar för att öka de boendes framtidstro, stolthet över vilka de är och var de bor samt öka det sociala engagemanget i det lokala grannskapet.

Projektmål

Att genom kollektiv muralkonst bidra till att synliggöra röster som inte får utrymme i det offentliga samtalet och stärka boende i socioekonomisk utsatta områden.Genom projektet ska Förorten i Centrums metod få spridning och kollektiva muralmålningsprojekt kunna genomföras på fler platser i Sverige.

Därför fick projektet stöd

Kulturstiftelsen kan genom detta projekt bidra till att kollektiva muralmålningsprojekt kan genomföras på fler platser i Sverige och därigenom ge plats åt en större mångfald av röster i det offentliga samtalet.

Kollektiva muralmålningar som bidrog till förändring

29 Maj 2015 Under de 14 månader Förorten i Centrums projekt pågått har organisationen genomfört kollektiva muralmålningar i fem olika städer och i Stockholm med omnejd. Deltagarna har fått uttrycka sig på ett nytt sätt, upplevt stolthet över sitt område och fått ett utrymme där de blir lyssnade på. De muralmålningar som stått ut mest bland andra är Röster från Öster i Landskrona, Bygg vänskap inte vapen i Karlskoga, The movement i Kista och Barnens Röster i Södertälje.

Förorten i Centrum har också tagit fram en handbok för muralaktivister så att de ska kunna initiera egna projekt. På sätt har projektet lagt en grund för något som skulle kunna bli en social rörelse med pensel och färg som viktigaste verktyg.

Projektet Kollektiv muralmålning för social förändring pågick januari 2014-februari 2015. Bilder från Vi är Örebro och Barnens Södertälje.

barnens sodertalje

barnens sodertalje_making

vi ar orebro_making

vi ar orebro

Visa fler