Klösebio – ett fönster mot omvärlden

En rad publika filmvisningar och samtalskvällar får människor att mötas, där filmen blir ett fönster mot omvärlden. Varje kväll har ett specifikt tema som knyter Klöse till världen, temat introduceras med en kortfilm, där även regissören finns på plats, och kombineras sen med att publiken och arrangörerna visar egna eller andras filmklipp som illustrerar temat. Det skapas nya vinklar, triggar igång reflektion och kritik i, om och för Klöse och omvärlden.

Projektmål

Att skapa en ny mötesplats där Klöseborna får bidra med egna tolkningar av aktuella teman och ta del av film på ett nytt sätt.

Därför fick projektet stöd

Kulturföreningen Huset ger genom sitt initiativ människor i Klöse en ny samlingspunkt där förhoppningen är att angelägna frågor kan ses i ett nytt ljus genom filmens värld. På så vis är projektet ett bra exempel på hur kultur kan skapa oväntade möten på nya platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017