Kirsten – rätten att leva sitt eget liv

I det offentliga samtalet sägs att individen är fri och okränkbar. Samtidigt visar samhället en oförmåga att försvara och skydda ungdomar som drabbas av förtryck och våld när de vill göra egna livsval i konflikt med föräldrars och släktingars tradition och kultur. Med ungdomsföreställningen och projektet ”Kirsten” vill Teater Sagohuset visa, lyfta fram och fördjupa olika frågor som berör individens rätt till egna livsval, hedersrelaterade frågor och ungdomars begränsade rörelsefrihet.

Projektmål

Att ge en stor mängd ungdomar insikt i hedersrelaterade frågor och bidra till att de på så sätt kan förhindra hot och våld mot sina medmänniskor.

Därför fick projektet stöd

Projektet kan bidra till en ökad kunskap om frågorna bland skolungdomar och på så sätt förebygga fortlevnaden av denna typ av förtryck.

För mer info: www.sagohuset.nu

Höstlovsföreställning och därefter fortsatt turné

27 Okt 2014 Föreställningen Kirsten – rätten att välja sitt eget liv har sedan premiären på Skissernas Museum i Lund spelats för massor med skolklasser och offentlig publik, men även på turné i Malmö i ytterområdena samt i Caroli Kyrka, Malmö. Den här veckan ges föreställningen som höstlovsföreställning och på måndag nästa vecka spelas den för skolor i Malmö och därefter en turné till Landskrona.
– Alla människor har rätt att styra sina liv utan inblandning från andra. Detta är ryggraden i pjäsen Kirsten. Tanken är att publiken själv ska ställa  sig frågor som ”vem gör såhär idag?” och ”hur kan vi förhindra att sådant här händer?.” skriver Sydsvenskan.
– Dansarna visar prov på stor bredd när de dansar fram de olika kavaljerernas karaktärer. På samma vis som personligheterna skiftar varieras också musiken som spänner över allt från medeltida klanger till nutida electronica. I Margareta Larsons strama bearbetning och regi framträder så gradvis en allt kusligare bild av bakomliggande rigida strukturer, skriver Skånskan.

Visa fler