Katapult för mångfald

Invandrade musiker och dansare har svårare att ta plats på den svenska scenen och arbeta inom sitt yrkesområde. Det svenska kulturlivet kan uppfattas som svårt att komma in i för den som inte har erfarenhet av det sedan tidigare och det tar tid att hitta de kontakter som krävs. Projektet Katapult hjälper invandrade artister att ta plats på svenska scener. Musikerna och dansarna får möjlighet att utveckla sin profession och en svensk publik får fler möjligheter att ta del av kultur från andra delar av världen.

Projektmål

Att bredda musik- och dansbranscherna och säkerställa att fler målgrupper inkluderas. I längden kommer den svenska publiken få ett större och bredare utbud av konserter och föreställningar och därigenom lära känna andra kulturella yttringar.

Därför fick projektet stöd

Postkodlotteriets Kulturstiftelse anser det angeläget att stärka invandrade musikers situation och erbjuda verktyg och metoder för att långsiktigt kunna ta plats i den svenska musikbranschen.

För mer info: www.katapult.nu

Katapult festival 28-29 november

22 Nov 2013 katapult festival

Katapult arrangerar en tvådagarsfestival på Stallet i Stockholm med sju artister med rötter i många olika musikgenrer och som deltagit i projektet Katapult för mångfald.

På scenen syns bland andra:

Maria Aboalahad med sitt flamencoband, Mugam med folkmusik från Uzbekistan, Kina och Azerbadjan och slagverkaren Malick Jagne.

Hela programmet finns på Stallets webb.

Visa fler