Kärlekskriget – föreställning och samtal om en jämställd operascen

För snart tio år sedan blossade en livlig debatt upp om jämställdheten inom svensk scenkonst till följd av en uppmärksammad rapport som visade på nedslående siffror – och klart sämst var det inom operakonsten. På många håll inom scenkonstområdet påbörjades ett strävsamt arbete mot ökad jämställdhet. Färsk statistik visar att det mycket långsamt går i rätt riktning inom operakonsten, men att det är långt ifrån jämställt och att sexistiska strukturer ännu råder inom konstområdet. Det behöver väckas nytt liv i debatten och arbetet påskyndas, om inte så för revitalisera operakonsten  stärka dess publikunderlag som är det äldsta och mest storstadscentrerade inom alla konstområden.

Projektmål

Att genom en nyskriven opera lyfta frågor om jämställdhet till en bred publik. Att öka medvetenheten hos unga musikstuderande om hur kvinnor framställs inom operan samt påverka branschen att arbeta aktivt med jämställdhet, sexism och de rådande kvinnoporträtten.

Därför fick projektet stöd

Projektet tar sig inte bara an frågan om jämställdhet och dagens arbetsförhållanden inom operaområdet utan utmanar även konstformen och försöker skapa intresse och engagemang för operan hos en ny publik.

Projektets tidsstatus

64%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i februari 2018

För mer info: www.konsertladan.com

Finns det en operasexism?

18 Jan 2017 Inom projektet kommer den nyskrivna operan, Kärlekskriget, belysa jämställdhetsfrågan.  Operan bygger på Ebba Witt Brattströms uppmärksammade bok, Århundradets kärlekskrig, och på scen medverkar sångare och en orkester bestående av lika andel kvinnor och män. Operan uruppförs i Mora under sommaren 2017 och spelar sedan ett flertal föreställningar under höst och vinter i Västerås och därefter i Stockholm.

Föreställningen fungerar som avstamp för att diskutera kvinnors ställning i operavärlden. På varje spelplats ordnas en serie med samtal där internationellt aktiva sångare, regissörer och kompositörer samt musikstuderande, forskare och journalister medverkar för att belysa och debattera frågor såsom Får kvinnliga tonsättare samma möjligheter som manliga? och  Finns det en specifik “operasexism” och hur ser den i så fall ut? För att nå ut till en ung publik görs en speciell satsning på skolan och en lärarhandledning kommer att tas fram frö att på ett enkelt sätt kunna diskutera jämställdhet i relation till konst och kultur.

Projektet på Facebook

Vattnäs Konsertlada shared Seen and Heard International's photo.

Seen and heard ger högsta möjliga betyg till operan Kärlekskriget!
... Visa MerVisa Mindre

New post (Intense and Touching Relationship Drama at Vattnäs) has been published on Seen and Heard International and can be found at seenandheard-international.com/2017/07/intense-and-touching...

1 månad sedan

Seen and heard ger högsta möjliga betyg till operan Kärlekskriget!

Gösta Eliasson, Gunhild Eliasson och 23 andra gilla det här

Ulla ÅkerlundEn av sommarens verkliga höjdpunkter. Suveränt!

1 månad sedan
Avatar

Kommentera på Facebook

Vattnäs Konsertlada shared Seen and Heard International's photo. ... Visa MerVisa Mindre

New post (Artistry of the Highest Level from Henrik Måwe and Göran Eliasson) has been published on Seen and Heard International and can be found at seenandheard-international.com/2017/08/arti...

1 månad sedan

Vattnäs Konsertlada shared Mora Tourist Center - Visit Dalarna's photo.

Varmt välkomna igen!
... Visa MerVisa Mindre

Den 27 juli är det återigen dags för alla jazz-intresserade att vallfärda till Vattnäs Konsertlada. Systrarna Rigmor och Christina Gustafsson tillhör eliten av Europas jazzsångerskor och nu åt...

2 månader sedan

Varmt välkomna igen!