Karin Larsson och hennes kvinnliga kollegor

Kvinnor är underrepresenterade på konstmuseerna, men det är knappast så att kvinnor inte utövat konstnärligt arbete genom århundradena – de har helt enkelt inte uppmärksammats eller så har de använt sig av ”lägre stående” konstformer som inte ansetts platsa i där. Karin Larssons kreativitet och stilkänsla var en mycket viktig komponent i hennes världskände makes konstnärskap. Tillsammans skapade de motiven som har kommit att prägla bilden av Sverige och svensk stil. Det dröjde dock ett sekel innan Karin fick ett eget erkännande som konstnär. Detta projekt lyfter fram konstnären Karin och hennes samtida kvinnliga kollegor, många vars konstnärskap fortfarande är relativt okända.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2017

För mer info: www.carllarsson.se

Kvinnliga konstnärer

19 Dec 2016 Med en ny utställningen och en serie föreläsningar sätts fokus på Karin Larsson och hennes kvinnliga kollegors konstnärskap under slutet av 1800-talet. Med utgångspunkt i ett av Sveriges mest folkkära kulturarv åskådliggörs frågor kring jämlikhet, arbetsliv och konstnärskap då som nu. Projektet besöker en tid då konstetablissemanget fortfarande var restriktivt, men de kvinnliga konstnärerna började sakta få en större närvaro och fick ställa ut på salongerna. Utställningen kommer ge ett annat perspektiv på den svenska konsthistorien och visas under sommarhalvåret i en gammal kvarn i anslutning till Carl Larsson-gården, Lilla Hyttnäs i Sundborn, som gjorts om till en konsthall.

Karin Larssons konstnärliga anlag visade sig tidigt och hon fick möjlighet att utbilda sig vid Konstakademin i Stockholm, följt av Paris där hon träffade Carl Larsson. Karins kreativitet och stilkänsla är en mycket viktig komponent i hennes världskände makes konstnärskap. Tillsammans skapade de motiven som har kommit att prägla bilden av Sverige och svensk stil. Det var dock först i början på 2000-talet som Karin fick ett eget erkännande som konstnär. Och många är de av hennes samtida kvinnliga kollegor vars konstnärskap fortfarande är relativt okända. Carl Larsson gården kommer under 2017 att lyfta fram framstående kvinnliga konstnärskap och skapa en uppdaterad historieskrivning. Projekt kommer skapa en helt ny utställning, där Karin Larsson och hennes kollegor såsom Anna Ancher, Helene Schjerfbeck och Hanna Pauli konstnärskap får ta den plats de förtjänar. En serie föreläsningar kommer att genomföras i anslutning till utställningen.