Kan Själv – Kulturhistoriska möten

Barn mellan 0 och 2 år är en eftersatt målgrupp vad gäller kulturutbud med argumenten att de är för små, inte har behov av eller inte är mottagliga för kultur. Vandringsutställningen Kan Själv – Kulturhistoriska möten vill visa att även våra yngsta medborgare har lika värde, lika rätt till kulturupplevelser och är lika viktiga att lyssna till som alla andra.

Genom utställningen med tornedalska, samiska och romska influenser får barnen möjligheter att möta sitt kulturhistoriska arv utifrån sin egen nivå och erfarenhet. Genom att väcka intresse för det lokala i en tidig ålder ökar förståelsen för hembygdens villkor och plats i världen.

Projektmål

Att ge de allra yngsta medborgarna möjlighet till kulturupplevelser. Genom att väcka intresse för det lokala i en tidig ålder ökar förståelsen för hembygdens villkor och plats i världen.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan Norrbottens hembygdsförbund kompensera bristen på kulturutbud för målgruppen 0-2 åringar med barnens delaktighet, inflytande och deltagande i fokus. Samtidigt skapas möten med hembygdens olika kulturer för barnens familjer.

Projektets tidsstatus

99%

Projektet startade i november 2015 och avslutas i april 2017

För mer info: kansjalvblog.wordpress.com

Invigning av Kan Själv

19 Feb 2016 Den 19 februari invigdes Kan Själv Kulturhistoriska möten på Norrbottens museum. Invigningen bevakades av bland annat P4 Norrbotten, Norrbottenskuriren, NSD och Nordnytt.

Här intervjuvas projektledaren Ida Renlund av P4 Norrbotten inför invigningen (03.09.15 in i klippet).

Och här finns ett klipp från när SVT Nyheter Norrbotten besökte utställningen och träffade målgruppen för Kan Själv för att höra vad de tyckte.

 

 

Visa fler