The Junior Reporter

Zambia är ett av Afrikas fattigaste länder. Två tredjedelar av befolkningen lever av mindre än en dollar om dagen och nästan hälften av landets invånare är barn under 14 år. Många av dem lever utan ekonomiskt stöd från vuxna och tvingas arbeta istället för att gå i skolan.

Junior Reporters lyfter fram utsatta ungdomar och deras berättelser i det zambiska samhället genom en tidning om de frågor ungdomarna själva tycker är viktiga. Tidningen produceras av de unga själva med stöttning av vuxna och ges ut i 17 000 exemplar per nummer.  Projektet samarbetar även med svenska skolor för att öka förståelsen för barnrättsfrågor och för hur människor lever i andra delar av världen. Inför varje nytt nummer hålls även ett seminarium dit frivilligorganisationer, politiska institutioner och departement samt givarsamfundet bjuds in och där ungdomarna får träffa olika makthavare.

Projektmål

Att lyfta viktiga samhällsfrågor, bedriva opinion för att bereda barnrättsfrågor större utrymme i det offentliga samtalet och att öka kunskapen om barn och ungas situation i Zambia bland såväl unga som en bredare allmänhet i Sverige.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att ge zambiska barn en röst och inspirera dem till att våga ta plats och känna att de har möjlighet att påverka sitt samhälle.

Nytt nummer av The Junior Reporter – om identitet

13 Feb 2014 ID-issue_504

Det här numret av The Junior Reporter fokuserar på den zambiska identiteten. Numret definierar Zambia som land; troligtvis finns det lika många definitioner av vad som är det zambiska som det finns invånare, men tidningen vill utforska mer om vad som gör Zambia till det land det är. Finns det några typiska zambiska frågor? Vilka är de viktigaste frågorna i framtiden för Zambia? Hur tycker människorna i Zambia om det land de lever i? Allt rapporteras från ett ungt perspektiv, från den generation som växer upp i Zambia just nu.

Alla teman och ämnen väljs ut av de unga reportrarna, baserat på deras uppfattning om sitt land. Hälften av reportrarna kommer från Zambia och hälften har antingen flytt sitt hemland för att söka en fristad i Zambia eller har föräldrar som gjort det. Tillsammans har de producerat den här tidningen. Flaggskeppet är en intervju med vicepresidenten Dr Guy Scott.

Läs nya numret här: The-Junior-Reporter-ID-Issue

Visa fler