Journalister för yttrande- och pressfrihet

Journalister och kulturorganisationer som verkar i konfliktområden har lång erfarenhet av att arbeta under begränsad yttrande- och tryckfrihet. Att leva med censur och yttrandeförbud begränsar journalisternas möjligheter att vara folkets röst och övervaka samhällets maktstrukturer. Journalister från Jordanien och Sverige möts i projektet för att inspirera och lära av varandra om hur det är att arbeta under skilda förhållanden. Fokus kommer att ligga på att förstärka den personliga säkerheten och internetsäkerheten för journalister och hur en journalist kan stärka sina rättigheter i det journalistiska arbetet. Syftet är att stärka de deltagande journalisterna i att fortsätta verka för yttrande- och pressfrihet i sitt land och i sin omvärld.

Projektmål

Genom att stödja yttrande- och tryckfrihet i Jordanien främjas långsiktiga demokratiska processer i regionen vilket i förlängningen leder till en rättvis medierapportering.

Därför fick projektet stöd

Projektet bygger på ett utbyte med och deltagande av svenska journalister och ideella kulturorganisationer. Projektet sammanfaller med flera av den svenska regeringens prioriteringar för Mena-regionen: demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och då särskilt yttrandefrihet.

Journalist- ett utsatt yrke

16 Mar 2015 Journalister är de kulturarbetare som har ett av de mest utsatta yrkena i världen. Enligt den senaste rapporten från Reportrar utan gränser har antalet dödade journalister i världen aldrig varit så högt som nu. Under 2014 dödades 69 journalister, 11 medieassistenter och 19 medborgarjournalister (bloggare) i världen. Kritiska, granskande och professionella medier är en viktig del i varje demokrati. Behovet av att stärka journalisters roll som allmänhetens ögon och öron är stort.

De jordanska journalisterna som deltar i projektet kommer att träffa representanter från myndigheter, mänskliga rättighetsorganisationer, mediaorganisationer, journalistiska nätverk och kulturorganisationer i Sverige. Dessa möten ger journalister möjligheten att rapportera rättvisande om samhällsfrågor från respektive land. Projektet vänder sig till journalister och kulturarbetare i Jordanien och på sikt den arabiskspråkiga allmänheten.