It’s never too late to say Thank You!

Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. En en enda vuxen som uppmärksammar och förstår ett utsatt barn kan göra skillnad. Det kan vara en lärare, tränare eller fritidspedagog; en kompis förälder, extramormor eller vuxna syskon; eller kanske damen i kvarterskiosken eller vaktmästaren på skolan. Det är just dessa vuxna och deras betydelse för trygga, glada, välmående barn som Thank You by Childhood vill uppmärksamma och stärka genom musik.

Projektmål

Att få de som vuxit upp med positiv vuxen närvaro att reflektera över detta och vilja bidra till att fler barn får utvecklas socialt likväl som intellektuellt, och får växa upp med minnen av en trygg och kärleksfull barndom.

Därför fick projektet stöd

Thank You by Childhood bidrar till att öka medvetenheten om situationen för utsatta barn. Projektet tar avstamp i den unga generationens ökade användning och förtrogenhet med sociala medier och digital teknik och använder detta för att skapa engagemang och kunskapsspridning med musiken som verktyg.

För mer info: www.thankyou.org

Stor festival i Maryland

12 Jun 2014 ThankYou-festivalen den 26 juni belyser barns säkerhet och överlevnad. Festivalen äger rum i Merriweather Post Pavilion i Columbia, Maryland, och det senaste tillskottet i artistuppbådet är Cedric GervaisTiësto, Above & Beyond, Krewella och Alvin Risk är andra medverkande.

– Jag är glad och tacksam över att hjälpa till att uppmärksamma att alla barn ska ha möjligheten att nå sina drömmar. Det är en sak vi alla kan tro och arbeta för, säger Cedric Gervais om ThankYou-festivalen.
Festivalen arrangeras i samarbete med Global Citizen.
– Genom mitt arbete med World Childhood Foundation har jag sett de miljontals barn som kämpar mot övergrepp och de barn som dör i botbara sjukdomar. Jag hoppas alla mina fans vill hjälpa mig och de här fantastiska organisationerna att dessa barn världen över, så att de blir friska och starka nog att få en bra barndom, har Tiësto sagt om sin medverkan.

Visa fler