Ismusik

KulturAkademin grundades 1999 i Storuman då den kommunala musikskolan lades ned. Sedan dess har föreningen drivit musikundervisning samt tagit initiativ till lokala och regionala kultursatsningar. I detta projekt bygger seniorer och elever i grundskolan tillsammans instrument av is. Under ett antal tillfällen kommer de sedan att framföra specialkomponerad musik inför publik på dessa instrument. Scenerna för konserterna kommer att vara utplacerade på platser som normalt inte har konserter, i Umeå, Tärnaby och Storuman. Projektet samarbetar med musiklärare på olika orter och föreningar i trakten så som ABF, PRO och skolor i området.

Projektmål

Att få människor att mötas över generationer. 4 instrumentbyggare skapar tillsammans instrumenten och tolv föreställningar genomförs för en publik på 300 personer.

Därför fick projektet stöd

KulturAkademin kan med sina konserter på specialbyggda isinstrument ge nya infallsvinklar på hur musik både kan låta och se ut. På så vis är projektet ett bra exempel på kultur som skapar oväntade möten på nya platser.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

För mer info: http://kulturakademin.se/