Ismusik

KulturAkademin grundades 1999 i Storuman då den kommunala musikskolan lades ned. Sedan dess har föreningen drivit musikundervisning samt tagit initiativ till lokala och regionala kultursatsningar. I detta projekt bygger seniorer och elever i grundskolan tillsammans instrument av is. Under ett antal tillfällen kommer de sedan att framföra specialkomponerad musik inför publik på dessa instrument. Scenerna för konserterna kommer att vara utplacerade på platser som normalt inte har konserter, i Umeå, Tärnaby och Storuman. Projektet samarbetar med musiklärare på olika orter och föreningar i trakten så som ABF, PRO och skolor i området.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

För mer info: http://kulturakademin.se/