Integrera med kultur

För barn som lever i utsatthet är det livsviktigt att få skratta och glömma vardagen. I detta projekt, som är Clowner Utan Gränsers första projekt i Sverige, tränar ensamkommande flyktingungdomar clowneri, vilket visat sig positivt för deras etablering i Sverige.

Projektmål

Projektets mål är att genom kulturella aktiviteter underlätta flyktingungdomars etablering i Sverige på ett positivt sätt, med förhoppningen att de ska fortsätta att utvecklas som aktiva ledare i lokala organisationer.

Därför fick projektet stöd

Clowner Utan Gränser bidrar till glädje och skratt och är ett tydligt exempel på hur kultur kan främja integration i samhället på ett roligt och enkelt sätt.