Integrationskören

I Umeå finns kören Just for Fun. Där ingår 120 personer som är ett tvärsnitt av den etablerade befolkningen i Umeå: sjuksköterskor, museipersonal, tjänstemän och egna företagare. I Umeå finns också ett flyktingboende. Tanken med Integrationskören är att låta personerna vid flyktingboendet repetera samma repertoar som Just for fun-kören, och vid ett tillfälle i månaden sammanföra de båda körerna för att få människor att mötas genom musiken.

Projektmål

Att sammanföra etablerade svenskar i Umeå med nyanlända genom två körer som träffas och repeterar tillsammans.

Därför fick projektet stöd

Projektet skapar musikaliska möten mellan Umeåbor oavsett bakgrund och sysselsättning.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i september 2016

För mer info: www.guitarsthemuseum.com