Integration genom Handens Skapande

Under konstnärlig ledning bjuds nyanlända kvinnor in till Storsudrets Kultur för att tillsammans med etablerade gotländskor utöva textilhanverk, öva svenska och lära av varandras textila traditioner. Samtidigt bjuds allmänheten in i workshops för att få ta del av föreningens kunskaper och för att skapa möten mellan nya och gamla gotlänningar.

Projektmål

Att över åldergränser lära och ta vara på textila traditioner och få nya och gamla gotlänningar att mötas.

Därför fick projektet stöd

Storsudrets lokala initiativ skapar naturliga möten mellan kvinnor med gemensamma intressen och olika bakgrunder.Samtidigt förs hantverkstraditioner och kulturarv vidare till nya målgrupper.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016