Integration går som en dans

Genom att samla folkdansgrupper från olika kulturer som finns representerade i och omkring Borlänge och Falu kommuner, vill projektet få unga vuxna och ungdomar att mötas. De som idag utövar etnisk folkdans ska lämna sina slutna rum och dansa tillsammans, i en ny scenisk berättelse som tas fram gemensamt mellan de olika dansgrupperna och en koreograf. En parlör med olika kulturarv, etniska hantverk och uppvisningsdräkter stärker det sceniska intrycket i den färdiga uppsättningen.

Projektmål

Målet är att utvidga ungdomars nätverk och stimulera befolkningen, i Borlänge och Falu kommun, till att delta i kulturella och sociala fritidsaktiviteter.

Därför fick projektet stöd

Unga folkdansare i Falun och Borlänge, med olika bakgrund, får möjlighet att mötas genom dansen, samtidigt som de får förståelse för varandra och varandras kulturer.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2016 och avslutades i oktober 2016