Innovativ scenkonst med klimatfrågor i fokus

Projektet består av en föreställning, som genom olika konstnärliga uttryck så som skådespel, spoken word, sång och musik vill skildra människans sätt att förhålla sig till annalkande hot. I samband med några föreställningar arrangeras debatter på olika teman som ex planetens förutsättningar och klimatförändringarnas konsekvenser. Andra kringaktiviteter är populärvetenskapliga artiklar och inspirationsmaterial om hur ett framtida hållbart samhälle kan se ut. Detta skapas tillsammans med miljöforskarna på Lunds Universitet.

Projektmål

Att med innovativ scenkonst lyfta klimatfrågan och ge allmänhet såväl visioner som konkreta lösningsförslag på akuta frågor om det framtida samhället.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet ökas medvetenheten om klimatfrågor och den dramatiska omställning av samhället som krävs för att uppnå FN:s klimatmål.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2014 och avslutades i december 2015

För mer info: teaterinsite.se

Klimatfrågan under lupp och uppmuntran till förändrat beteende

20 Okt 2014 För att lyfta den högaktuella och dramatiska klimatfrågan producerar Teater InSite i Malmö en scenkonstföreställning utomhus. Genom en uttrycksstark och musikalisk föreställning lyfts klimatproblematik, som lätt kan upplevas abstrakt, och görs till en konkret och emotionell publikupplevelse.

Fokus ligger på att skildra människans sätt att förhålla sig till annalkande hot. Scenen är i vatten där historiens karaktärer räddat sig upp på en flotte tillsammans med ett piano. Föreställningen kommer att spelas vid ett par tillfällen i Malmö samt gå på turné. Debatterna genomförs i samband med föreställningarna.