Innanför grindarna

2005 började gruvbolagen i Kiruna kvotera in kvinnor. Beslutet hade en stor effekt på samhället och arbetskulturen i dessa företag. Projektet vill undersöka en kvinnlig industriarbetares vardag genom att låta en grupp dansare följa och dokumentera sex kvinnor. Resultatet kommer presenteras som en dansföreställning på kvinnornas arbetsplatser. Genom att flytta föreställningen från den traditionella scenen hoppas man nå personer som i vanliga fall inte skulle tagit del av en modern dansföreställning och väcka nya tankar om arbetet och platsen.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017