Inland – om att leva och bo i Norrland

I Västerbottens museum öppnas under Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 en ny verksamhet, Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi. I ett omfattande fotoprojekt uppmärksammas livsvillkoren för glesbygdsbor i de fyra nordligaste länen. Fyra fotografiresidens och dokumentärt samarbete i länsmuseerna ska resultera i utställningar, pedagogiska program och arkivmaterial. Inlandsbornas åsikter om nuläget och erfarenheter ska tas till vara. Att lyfta det historiska norrländska perspektivet är viktigt idag, då många kommuner har problem med stor avflyttning. Projektet vill främja debatten om framtida hot och möjligheter ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Projektmål

Att göra yngre och äldre personer delaktiga i sin historia, bättre förstå samhällsutvecklingen och sin samtid samt inte minst inspireras till handling inför framtiden. Resultatet av fotodokumentationerna (intervjuer, fotografiskt och filmmaterial,) sammanställs och presenteras för publik i utställningar, på webben och som pedagogiskt material i fyra län. Materialet arkiveras även i länsmuseerna.

Därför fick projektet stöd

Genom fotodokumentation och intervjuer med invånarna i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland görs dessa människors röster hörda och de ges möjligheter att påverka sin livssituation och framtid.

För mer info: www.sunejonsson.se

Fotot från den nedlagda gruvan i Stekenjokk var del av utställningen Inland. David Dahlberg dokumenterade gruvnäringen i kontrast till samisk kultur och renskötsel.

Eco Local in a Global world årets samtidsdokumentation

21 Apr 2016 Västerbottens museums och Sällskapet Sune Jonssons vänners projekt Eco Local in a Global world har tilldelats pris för Årets Samtidsdokumentation 2015. Priset delades ut under Sveriges museers branschmöte i veckan.

 

Visa fler