#inhatewetrust – en föreställning mot det växande näthatet

Föreställningen #inhatewetrust arbetas fram i dialog med elever från högstadiet och gymnasiet. Berättelser samlas in och i workshops diskuteras frågor kring näthat med ensemblen.

Projektmål

Utifrån ungdomars egna historier och erfarenheter av näthat skapas en stark och visuell föreställning som berör och stimulerar till diskussion och reflektion kring orsakerna bakom negativa drivkrafter på nätet.

Därför fick projektet stöd

Skolan ska enligt läroplanen lära ut hur rättigheter och skyldigheter hänger ihop med etiska och demokratiska dilemman. Projektet ger lärare ett handfast och kreativt verktyg för att diskutera och reflektera kring gränsdragningar och individens ansvar i denna aktuella samhällsfråga, som inte minst berör dagens unga.

Smakprov ur #inhatewetrust

26 Maj 2015

Visa fler