I telefonen finns hela människan

Med början i augusti 2016 kommer projektet I telefonen finns hela  människan att besöka åtta flyktingförläggningar från Uppland till Malmö. Som namnet antyder har den smarta telefonen en avgörande betydelse. I telefonen finns bilder från tiden innan flykten, där finns det också bilder från resan och från det första mötet med Sverige. Vad är så speciellt i Sverige att det är  värt att fotografera? Syftet är att berätta dessa historier och att vi ska känna igen oss i varandras drömmar och längtan i livet, oavsett vilka vi är.

Projektmål

Att utifrån personliga bilder från livet innan, under och efter flykten, visa hela människan och motverka främlingsfientlighet.

Därför fick projektet stöd

Genom I telefonen finns hela människan låter Folkets Konsthall nyanlända berätta sin historia i ord och bild. Projektet kan motverka främlingsskap och kompletterar vår kulturhistoriska dokumentation.

Projektets tidsstatus

75%

Projektet startade i augusti 2016 och avslutas i maj 2018

För mer info: itelefonenfinnshelamänniskan.com

Idag kommer utställingen till Skutskär

16 Nov 2016 Från och med idag och fram till den 3 december kommer den som vill få möjlighet att ta del av i Telefonen finns hela människan på Skutskärs bibliotek.

– Eftersom det finns ett asylboende i Marma och Henrik (Teleman) kom dit och intervjuade så var det självklart att vi skulle visa det här på vårt bibliotek, säger Urban Forsgren som jobbar som kultursekreterare på Älvkarleby kommun.

Visa fler