I skuggan av en flykt

Varför flyr man? Hur är det att komma till ett land där man varken känner någon, eller behärskar det talade språket? Med de tre pjäserna Den okända resan, Ankarbarnet och En pojke med resväska samt efterföljande samtal och workshops ger Teater De Vill barn i låg-, mellan- och högstadiet möjligheter att reflektera och arbeta med frågor om flyktingskap, främlingsfientlighet och fördomar. Projektet innehåller även skrivarverkstäder för mellan- och högstadiet.

Projektmål

Att med teater som medel arbeta med frågor kring flykt, rasism och attityder. Syftet är att med teaterns hjälp sätta ljus på många av de ensamkommande barn som dagligen kommer till Sverige.

Därför fick projektet stöd

Teaterprojektet bidrar till ökat fokus på människors likheter istället för olikheter, vilket är grunden för ett samhälle med mångfald och tolerans.

För mer info: www.teaterdevill.com

Involverande projekt om flykt

29 Maj 2015 Under ett och ett halvt år arbetade Teater De Vill med I skuggan av en flykt. Projektet nådde över 31 000 skolelever på flyktingtäta orter i Sverige och 2000 personer i Weisbaden, Balkan och Tyskland. Förutom de tre pjäserna I Skuggan av en flykt, Den okända Resan och Ankarbarnet har Teater De Vill även publicerat e-boken Ungas tankar om flykt, med över 1100 elevers egna ord om flykt, integration och ensamkommande.

Såhär tyckte media:

 

de vill vetlanda

 

svd kultur

de vill sr

de vill recension_2

de ville recension

 

Visa fler