Hotade Ord

”Hate speech” framstår idag som ett av de främsta hoten mot yttrandefriheten i Sverige. Det yttrar sig på två plan; dels i försöken att tysta dem vars åsikter man inte håller med om genom hot och hat, dels i utspel kring skärpta lagar som uppenbart riskerar att inskränka yttrandefriheten.  Svenska PENs projekt Hotade Ord  vänder sig inåt mot Sverige och för att öka medvetenheten om vad hatspråkskulturen gör med offentligheten – och hur den påverkar samtalen i skolor, på arbetsplatser och på gatan.

Projektets tidsstatus

99%

Projektet startade i november 2016 och avslutas i april 2018

För mer info: www.svenskapen.se

Ola Larsmo: Dagens hatspråk tär på demokratin

21 Nov 2016 Såhär skriver Ola Larsmo i DN idag:

”Nu ser vi hur hatspråket snabbt förändrar Sverige. Med ekonomiskt stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse kommer Svenska PEN att inleda ett projekt som vänder sig inåt mot Sverige och som syftar till att öka medvetenheten om vad hatspråkskulturen gör med offentligheten, hur den påverkar samtalen i skolor och arbetsplatser och på gatan. Det är där demokratin finns och det är där den ska försvaras mot hatarna och deras språkliga strategier, som fräter på det viktigaste fundamentet för demokratin som sådan: tilliten till varandra i ett öppet samhälle.

We’ll be back.”

Läs hela debattartikeln här.

 

 

Visa fler