Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden

Projektet Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden berättar om olika människorättskamper i Sverige; kampen för att leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön och ursprung. Syftet är att synliggöra människors olika villkor, bidra till ett mer inkluderande samhälle och visa att förändring går att åstadkomma.

 

 

 

Projektmål

Att med kunskap tydliggöra Sveriges heterogena kulturarv och få flera att känna sig inkluderande i berättelsen om Sverige. Att ge plats åt berättelser som tidigare inte ingått i bilden av Sverige.

Därför fick projektet stöd

Heterogena kulturarv värnar om att olikheter inte görs till hinder för samhörighet och rättigheter. Genom att förmedla berättelser om det heterogena Sverige kan projektet nyansera bilden av vilka som är svenskar och vad som är svenskt, och på så sätt bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2015 och avslutades i september 2016

För mer info: www.regionmuseet.se

Heterogena kulturarv på vårmötet 2016

22 Apr 2016 Anna Furumark, projektledare och Mikael Eivergård, etnolog i projektet Heterogena Kulturarv talade på muséernas vårmöte i veckan. Intervjun här bredvid gjordes med dem direkt efter deras talarpunkt. Se hela deras tal (2.03 in i klippet) på https://www.youtube.com/watch?v=sSkdZAi_ux4

 

Visa fler