Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden

Projektet Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden berättar om olika människorättskamper i Sverige; kampen för att leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön och ursprung. Syftet är att synliggöra människors olika villkor, bidra till ett mer inkluderande samhälle och visa att förändring går att åstadkomma.

 

 

 

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2015 och avslutades i september 2016

För mer info: www.regionmuseet.se

Heterogena kulturarv på vårmötet 2016

22 Apr 2016 Anna Furumark, projektledare och Mikael Eivergård, etnolog i projektet Heterogena Kulturarv talade på muséernas vårmöte i veckan. Intervjun här bredvid gjordes med dem direkt efter deras talarpunkt. Se hela deras tal (2.03 in i klippet) på https://www.youtube.com/watch?v=sSkdZAi_ux4

 

Visa fler