Hemslöjden 100 år

I samband med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 100-årsjubileum synliggörs att slöjden finns i kultur och näring, i välbefinnande och skaparglädje, i främjande och nyskapande, i entreprenörskap och företagande. Runt om i hela Sverige kommer man visa på att hantverket är gränsöverskridande och överbryggar olika kulturer.

Projektmål

Att synliggöra detta kulturarv för en bred allmänhet genom att visa slöjdens styrkor som ett samtida uttryck för kreativitet, hantverkskunskap, hållbarhet och gemenskap. Samt lyfta fram slöjden som en kulturyttring som förenar och är gränslös.

Därför fick projektet stöd

För att stödja arbetet med att under 100-årsjubileet lyfta fram kvaliteterna i detta kulturarv, samt visa slöjden som samtida, framtida, hållbar, kreativ och gränsöverskridande för en bred publik.