HEM/HOME/ДOM – var är mitt hem?

I de forna Sovjetstaterna växer många barn upp på institution utan föräldrar. De har under stora delar av sitt liv levt under marginaliserade förhållanden, med få möjligheter att påverka sin egen situation. När de flyttar från barnhemmet är de mellan 16 och 18 år och ofta dåligt förberedda på ett självständigt liv utanför barnhemmet. Det gör dem mer utsatta för att hamna i olika former av problem. Att barnen under uppväxten får chans att knyta an till andra vuxna än personalen på barnhemmet, och får delge dem sina tankar, kan stärka deras förmåga att kommunicera med varandra och omvärlden. Lava Dansproduktion har skapat en föreställning med dansare och barnhemsbarn från Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Projektet ger barnen möjlighet att medverka i skapandet och i framförandet av föreställningarna, där deltagarna och publiken uppmanas att tänka annorlunda kring vad som är ett hem, ens tillhörighet och nationalitet.

Projektmål

Öka kännedomen om och förståelsen för unga som växer upp på barnhem och bidra till debatten i regionen, stärka ungdomarnas självkänsla och ge dem verktyg att delta i demokratiska processer. Bidra till att barnen får möjlighet att skapa sig en bättre framtid samt inspirera andra unga som lever under liknande förhållanden. Stärka utvecklingen av en fri och oberoende dansscen i de aktuella länderna.

Därför fick projektet stöd

Genom att ge en röst åt ungdomar som vuxit upp på barnhem, lyfta deras egna berättelser och låta dem vara medskapande i det kreativa arbetet med ett professionellt dansteam, stärks deras självkänsla och förmåga att ta plats i samhället. Projektet ökar kännedomen om situationen för barnhemsbarn och stärker andra som lever under liknande förhållanden. Projektet lyfter på ett mer övergripande plan frågor kring nationalism, nationell identitet och värdet av att ha ett hem. Projektet ska också bidra till att långsiktigt utveckla den fria dansscenen i Östeuropa, skapa förutsättningar för internationella samarbeten och uppmärksamma en svensk allmänhet på situationen i länderna.

Dokumentär om Lavas turné med Home i Ukraina

17 Jan 2014

Visa fler

Projektet på Facebook

Lava-Dansproduktion shared a link. ... Visa MerVisa Mindre

This is "supergeroji fin" by Lava-Dansproduktion on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

4 månader sedan

Lava-DansproduktionWonderful video by Sergiy Petlyuk and children of the Pidzamche neighbourhood in Lviv. It was made in the context of the project Doing Things Together. The project was supported by the Creative Force program of S.

4 månader sedan
Avatar

Kommentera på Facebook

Lava-Dansproduktion shared Viktoriya Kharitonova's post.

The opening of the exhibition of the project Doing Things Together
... Visa MerVisa Mindre

у межах праекта Doing Things Together Мастакі:Bazinato (BY), Сібрыг Доктэр (SE), Сяргей Пятлюк (UA), Кацярына Радчанка (UA), Сaфія Са...

8 månader sedan

The opening of the exhibition of the project Doing Things Together
Osmolovskaya in plasticine- from the workshop by Sophie Sadovskaya

Lava-Dansproduktion shared Viktoriya Kharitonova's post.

Opening of the exhibition Silent City in Minsk
... Visa MerVisa Mindre

у межах праекта Doing Things Together Мастакі:Bazinato (BY), Сібрыг Доктэр (SE), Сяргей Пятлюк (UA), Кацярына Радчанка (UA), Сaфія Са...

8 månader sedan

Opening of the exhibition Silent City in Minsk