Hela världen brinner – en utställning med utgångspunkt i Astrid Lindgrens krigsdagböcker

Våren 2015 ges de 17 dagböcker Astrid Lindgren skrev under hela andra världskriget ut för första gången. Dagböckerna berör såväl de politiska världshändelser som utspelar sig i Europa som Lindgrens vardagliga liv hemma i Stockholm. En nyproducerad utställning tar avstamp i dessa dagböcker, vars innehåll fungerar som en dialog mellan Astrid Lindgrens upplevelser av andra världskriget och samtidens frågor om flyktingströmmar, konflikter och gränsfrågor. Den bärande frågeställningen i utställningen är civilkurage och vilket ansvar den enskilde människan har för sin omgivning och det samhälle som denne lever i. Utställningen kommer först stå på Astrids Lindgrens barndomshem Näs, för att därefter gå på turné runt om i landet.

Projektmål

Att med en utställning som grund belysa aktuella frågor så som rasism, främlingsfientlighet och konflikter, speglat i Astrid Lindgrens gärningar och arv.

Därför fick projektet stöd

De främlingsfientliga strömningar som råder i samhället väcker stor diskussion, både i medier och i människors vardagsliv. För att ge samtal och debatt nyans och kunskap är det av största vikt att blicka bakåt och lära av historien.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2015 och avslutades i juni 2016

För mer info: www.astridlindgrensnas.se

Hela världen brinner på Upplandsmuseet

31 Mar 2016 Hela världen brinner visas just nu på Upplandsmuseet i Uppsala och har fått ett varmt mottagande. Utställningsperioden förlängs därför t.o.m. den 20 augusti. Därefter flyttar den vidare till Kulturmagasinet i Sundsvall, där den visas mellan okt 2016 – 15 jan 2017.

 

 

Visa fler