Hayâtuna – Cairo & Amman

Svenska kulturföreningen Spiritus Mundi arbetar under projektet tillsammans med lokala partnerorganisationer i Egypten och Jordanien för att inspirera och engagera barn och unga att genom musik och konstnärligt skapande våga göra sina röster hörda och känna sig sedda i samhället. Projektet bidrar även till att stärka lokala aktörer i deras arbete kring hur man genom kultur kan arbeta med social utveckling.

Projektmål

Inom projektet kommer det i de båda städerna hållas kulturverksamhet i form av workshops och utbildningsblock för ungdomar och vuxna, för att engagera och inspirera. Avslutande evenemang kommer att hållas inför en stor publik för att i sin tur inspirera ännu fler att göra sina röster hörda.

Därför fick projektet stöd

Detta projekt stödjer en unik kultursatsning för social inkludering och demokratisk dialog i en del av världen som just nu påverkas starkt av demokratirörelser i och med den arabiska våren.

För mer info: www.spiritusmundi.nu

Final Hikayati Performance

17 Feb 2014 Omkring hundra barn från utsatta områden i Amman uppträder i ett fullsatt Al Hussein Cultural Center. Bland åskådarna finns de kungliga högheterna Prince Raad och Princess Majda Raad. Under showen ger de uppträdande barnen röst åt sina utmaningar och önskningar om en bättre framtid.