Gränsland, mellanrum, avgrunder

Många människor som idag söker asyl i Sverige flyr från stater som använder brott mot mänskliga rättigheter. Det är mindre än 100 år sedan Sverige avskaffade dödstraffet och fram till och med den senare delen av artonhundratalet var avrättningar i Sverige offentliga.

Genom Sveriges Fängelsemuseum påminns vi om att människor i Sverige bara några generationer tillbaka har slagits mot liknande orättvisor och kämpat för det rättssäkra och demokratiska samhälle vi ser som självklart idag.

Projektmål

Att genom ett brett konstnärligt och museipedagogiskt program bidra till såväl historiskt förankrade samtal som diskussioner kring dödsstraff och statliga övergrepp i vår samtid.

Därför fick projektet stöd

Sveriges Fängelsemuseum skapar ett konst- och museiprogram som utifrån ett historiskt, internationellt och nutida perspektiv uppmuntras till reflektion kring vår samtid och vår gemensamma värdegrund.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2016 och avslutades i december 2017

För mer info: www.avrattningsplatser.se

Välbesökt och gripande ceremoni på Häxmyran

19 Apr 2017 Den 8 april på Häxmyran i Ovanåker arrangerades en ceremoni. Konstnären David Larsson och kyrkoherde Lena Wängmark tände ett bål för att bränna keramik och minnas de åtta kvinnor som avrättades och brändes i Ovanåker en vårdag 1672. Det blev en välbesökt och gripande ceremoni och David Larsson berättade om sin gestaltning och sitt arbete i projektet Gränsland, mellanrum, avgrunder.

Visa fler

Projektet på Facebook

När dödsstraffet avskaffades i Sverige år 1921 så hade frågan diskuteras sedan sent 1700-tal. Under 1800-talets andra hälft så intensifierades diskussionen i Riksdagen. Sven Johan Kardell, en lektor från Östersund, var en av dem som engagerade sig i frågan som riksdagsledamot 1888-1901.

Visa tidigare kommentarer

Är faktist beredd att hålla med... vissa brott!

4 dagar sedan

3 Svar

Avatar

Hög tid att återinföra dödsstraffet för vissa brott

4 dagar sedan

5 Svar

Avatar

Som 18-åring ställde jag faktiskt frågan om att återinföra dödstraff när jag intervjuade Raoul von Carlsburg vid Eskilstunapolisen 1995. Han svarade snabbt och så självklart att jag skämdes över frågan. "Dödsstraffet är något vi avskaffade för länge sen av en anledning och det kommer aldrig att bli aktuellt att ens tänka tanken på att återinföra det".

4 dagar sedan   ·  4
Avatar

Kardell som var född i Avesta var Fil Dr och dog i Östersund 1923 6/1 o var gift med Jenny Eugenia Perman. De hade inga egna barn men en fosterdotter Ellen Amalia Matilda f 1887 7/2 i Adolf Fredrik (A) som gifte sig med en arkitekt Carl Max Peterson f 1892 5/4 som bodde i California dit de drog efter giftet 1930-

4 dagar sedan   ·  2
Avatar

Vore på sin plats att alla intagna får betala sitt uppehälle själva i fängelset genom arbete.! Vill de inte tar man bort tv, säng etc precis som i verkliga livet.

4 dagar sedan   ·  2
Avatar

Micke Ringnér

4 dagar sedan   ·  1
Avatar

Kommentera på Facebook

År 1877 avskaffades offentliga avrättningar i Sverige och istället skulle avrättningarna ske intermuralt med enbart inbjudna vittnen. Länscellfängelsets gård i Kristianstad var platsen där den sista kvinnan i Sverige avrättades, en händelse som blev ytterst obehaglig för alla inblandade.

Om det, som jag hört berättas om min familjehistoria, stämmer avkunnades den sista dödsdomen som resulterade i offentlig avrättning i Västergötland av min morfars farfar.

1 vecka sedan

4 Svar

Avatar

Kommentera på Facebook

Den enda gången som vattenprovet berättas om i Gävle är i en källa från år 1667 då Margareta Pålsdotter anklagades för att mjölka blod och ha satan som fästman. Rätten fann det svårt att döma henne och beslutade därför att prövfa låta om Margareta skulle i vatten sjunka eller flyta, emedan samma procedur i fordna tider varit brukligt. Under provet flöt Margareta då hennes kläder var torra och även om hon försökte komma ner under vattnet kunde hon inte det. 

Det hela är intressant då denna källa talar om för oss att vattenprovet var något som man på slutet av 1600-talet såg som  brukligt i forna tider. Det är alltså inget som egentligen hänger samman med häxprocesserna på 1670-talet, såsom det brukar framställas. Vi läser också att pigan hade kläder på sig. Bilden som brukar visas i samband med text om vattenprovet och häxprocesserna i Sverige, och som även får illustrera det här inlägget, är ett tryck från 1600-talets England. Om den stämmer med hur det gick till där vet vi inte, men anledningen att den har blivit populär att visa i sammanhanget beror nog främst på att kvinnan är starkt objektifierad och sexualiserad på bilden. Den har alltså inget med den stackars pigan Margareta i Gävle att göra. 

Tyvärr vet vi inte hur det gick för Margareta, men vi hoppas att hon klarade sig undan dödsstraffet.

Förklara objektifieringen?

1 vecka sedan

42 Svar

Avatar

Kommentera på Facebook