Gränser

Bilden av äldre präglas ofta av såväl fysiska som mentala gränser. I vissa fall högst reella, i andra fall fördomar som kan motverkas.

ABF Gästrikebygdens projekt består av en serie workshops där äldre möter mellanstadiebarn, nyanlända och ungdomar. Tillsammans utforskar de skilda typer av gränser genom olika konstnärliga uttryck. Resultatet presenteras, dels genom ett antal föreläsningar och en scenisk framställning som visas för en bred publik samt för beslutsfattare, chefer och omsorgspersonal i Gävleborgs län.

Projektmål

Att ungefär 60 personer deltar aktivt i ett antal aktiviteter och att föreställningen, föreläsningarna och tryckt material når cirka tretusen personer och har en positiv påverkan på länets äldreomsorg.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan Kulturstiftelsen, via konstnärliga möten mellan äldre och yngre i Hamrångebygden, Brynäs och Gävle, bidra till att utmana bilden av en äldre människas möjligheter.

Projektets tidsstatus

78%

Projektet startade i juli 2017 och avslutas i december 2017

Projektet på Facebook