Gränser

Bilden av äldre präglas ofta av såväl fysiska som mentala gränser. I vissa fall högst reella, i andra fall fördomar som kan motverkas.

ABF Gästrikebygdens projekt består av en serie workshops där äldre möter mellanstadiebarn, nyanlända och ungdomar. Tillsammans utforskar de skilda typer av gränser genom olika konstnärliga uttryck. Resultatet presenteras, dels genom ett antal föreläsningar och en scenisk framställning som visas för en bred publik samt för beslutsfattare, chefer och omsorgspersonal i Gävleborgs län.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2017

Projektet på Facebook