Konst och Tro – konstdialoger

Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA) kommer under 2017 att ta sig an en av vår tids mest centrala frågor – den om det sekulära och mångreligiösa samhället. Då kommer konstnärer att bjudas in för att skapa platsspecifika konstverk på olika symbolbärande platser i Göteborg. I anslutning till konstverken kommer GIBCA att erbjuda program och pedagogiska aktiviteter som engagerar nya målgrupper. Projektet öppnar upp för nya möten och utforskar vad det innebär att vara människa i en tid av ökad polarisering. Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA.

Projektmål

Att involvera en bred allmänhet, med olika religiös och kulturell bakgrund, i konstnärliga processer och skapa en förståelse för hur konsten kan bidra till ett demokratiskt och öppet samtal om en av vår tids centrala frågor.

Därför fick projektet stöd

Religiösa och kulturella skillnader är något som dagligen debatteras i samhället. Med ett förhållningssätt som baseras på delaktighet och dialog mellan många grupper i samhället kan projektet arbeta för att skapa ökad förståelse mellan olika grupper i samhället samt motverka nationalism, högerpopulism och fundamentalism.

Projektets tidsstatus

97%

Projektet startade i september 2016 och avslutas i december 2017

För mer info: www.gibca.se