Good Pitch Sverige

Good Pitch sammanför de bästa dokumentärfilmarna med ledande samhällsaktörer, där filmteam kan söka stöd för allt från kreativ utveckling till kampanjarbete och spridning kring de frågor som filmerna adresserar. Dessutom ges filmteam en intensivutbildning med professionella producenter, där de lär sig att på bästa sätt använda nya partnerskap och finansieringsmöjligheter.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2015 och avslutades i juni 2016

För mer info: goodpitch.org

Projektresultat Good Pitch Sverige

31 Okt 2016 Inom projektet har nya partnerskap etablerats mellan dokumentärfilmare och aktörer inom civilsamhället. Därutöver har ett viktigt steg tagits mot målet att bygga ett nordiskt forum och nätverk för att fler kvalitativa dokumentärfilmer når ut med sitt budskap i framtiden. Närmare 150 ansökningar från filmteam från 39 olika länder togs emot och sju filmteam, varav ett svenskt, valdes ut att delta i projektet.Efter ett halvårs utbildningsperiod med impact producers genomförde de sju utvalda filmteamen varsin presentation av sitt filmprojekt på konferensen, Good Pitch, i Stockholm inför drygt 250 deltagare, som representerade 160 organisationer från 25 länder. Det var andra gången BritDoc testade sin modell i Norden.Formatet, med förberedande workshops för producenter och filmskapare och en sammankopplande konferens, är unikt. Genom att koppla samman filmskapare med kunniga och engagerade aktörer inom civilsamhället skapas en stabil plattform som stärker genomslagskraften för dokumentärfilmen som konstform och röst i samhällsdebatten.

Visa fler

Projektet på Facebook

It's only three weeks to go until Good Pitch Europe will travel to Copenhagen. We are extremely excited and can hardly wait to welcome over 400 heads of foundations, campaigners, philanthropists, corporate leaders, experts, technology innovators, activists, and other changemakers to the live event on March 24th.

Today, we are giving away 10 free observer tickets to Good Pitch Europe 2017. Would you like to attend? The first ten people to email nicole@britdoc.org will get a seat. Good luck!
... Visa MerVisa Mindre

1 år sedan