Gnesta Tillsammans

Vid torget i Gnesta ligger en lokal med ett stort fönster som vetter ut mot gatan där många Gnestabor passerar varje dag. I detta fönster skapas en scen för interaktiva konstverk. Sex performanceartister ansvarar för innehållet under en månad vardera, från december till maj. Projektet vill ge en ny dimension i vardagen till Gnestaborna, där de genom konsten kan diskutera och reflektera kring identitet, plats och gemenskap.

Projektmål

Genom projektet kan en ny mötesplats för konst och medborgardialog i centrala Gnesta skapas.

Därför fick projektet stöd

Att genom lokala konstprojekt på oväntade platser främja nya möten mellan människor som tillsammans delar upplevelser och får nya perspektiv.

Projektets tidsstatus

79%

Projektet startade i december 2016 och avslutas i maj 2017

För mer info: gnestatillsammans.tumblr.com/