Gnesta Tillsammans

Vid torget i Gnesta ligger en lokal med ett stort fönster som vetter ut mot gatan där många Gnestabor passerar varje dag. I detta fönster skapas en scen för interaktiva konstverk. Sex performanceartister ansvarar för innehållet under en månad vardera, från december till maj. Projektet vill ge en ny dimension i vardagen till Gnestaborna, där de genom konsten kan diskutera och reflektera kring identitet, plats och gemenskap.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i maj 2017

För mer info: gnestatillsammans.tumblr.com/