Generation Grafik

Stiftelsen Grafikens hus vill genom projektet skapa stimulans och sociala sammanhang för äldre som ökar deras känsla av välbefinnande och meningsfullhet i tillvaron.

Med den digitala utvecklingen har den grafiska konsten förändrats. I projektet, som drivs av Stiftelsen Grafikens Hus, ska gamla metoder möta nya digitala tekniker och konstnärer i olika åldrar får under ett antal tillfällen tillsammans samarbeta för att experimentera fram nya sätt att arbeta med grafik. Därefter arrangeras workshops för seniorer på äldreboende i kommunen, där man får prova på att arbeta med grafik och trycker egna grafikblad.

Projektmål

Genomförande av ett antal workshops med totalt ca 90 deltagare och en utställning som besöks av några hundra personer.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet ökar samarbetet mellan yngre och äldre konstnärer, samt seniorer i Södertälje kommun får möjlighet att pröva på grafiska hantverksmetoder.

Projektets tidsstatus

78%

Projektet startade i juli 2017 och avslutas i december 2017

För mer info: www.grafikenshus.se