Generation Grafik

Stiftelsen Grafikens hus vill genom projektet skapa stimulans och sociala sammanhang för äldre som ökar deras känsla av välbefinnande och meningsfullhet i tillvaron.

Med den digitala utvecklingen har den grafiska konsten förändrats. I projektet, som drivs av Stiftelsen Grafikens Hus, ska gamla metoder möta nya digitala tekniker och konstnärer i olika åldrar får under ett antal tillfällen tillsammans samarbeta för att experimentera fram nya sätt att arbeta med grafik. Därefter arrangeras workshops för seniorer på äldreboende i kommunen, där man får prova på att arbeta med grafik och trycker egna grafikblad.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2017

För mer info: www.grafikenshus.se