Gatuteater för minoriteters rättigheter och skydd

Många minoritetsgrupper saknar lagligt skydd för sina rättigheter. Genom att rikta strålkastarljuset mot deras kulturer kan uppmärksamheten öka för de rättigheter de fortfarande inte har tillgång till. I projektet Gatuteater för minoriteters rättigheter och skydd fokuserar Minority Rights Group på minoritetsgrupper från Mellanöstern och Nordafrika, den så kallade MENA-regionen. Projektet ska resultera i tre gatuteaterproduktioner som åker på turné såväl i Sverige som internationellt.

Projektmål

Att genom teater uppmärksamma minoriteters rättigheter och öka kunskapen om olika minoritetsgrupper runt om i världen.

Därför fick projektet stöd

Genom detta teaterprojekt över nationsgränser kan Minority Rights Group bidra till ökad integrering och förståelse för minoriteters situation.

Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i januari 2016

För mer info: www.minorityrights.org/

Minority Rights Group gästar Halmstads gatuteaterfestival

26 Jun 2015 Minority Right Group spelar sin gatuteater för minoriteters rättigheter under Halmstads gatuteaterfestival den 25 juli. Se hela programmet på Halmstad.se

 

Visa fler