Fyll tomrummet

Svensk Form har startat projektet Fyll tomrummet för att verka för ett mera inkluderande designklimat. Projektet går ut på att bredda rekryteringen till Sveriges designhögskolor genom okonventionella kommunikationsvägar och verktyg och på så sätt nå elever, föräldrar och områden dit informationen om designyrkets möjligheter inte alltid går fram. Svensk Form vill ge fler känslan av tillhörighet med rätt att ta del av och söka till designskolor, utbilda sig och satsa på en karriär inom designyrket. Projektet hoppas nå dold och kraftfull kreativitet och på så sätt släppa in nya grupper i design-Sverige.

Projektmål

Att uppmuntra personer med utländsk bakgrund samt icke-akademisk eller icke-konstnärlig tradition i hemmet att söka sig till designyrket för att därigenom främja kulturutbyte och mångfald inom området. På lång sikt bidra till en ny bredd inom svensk formgivning.

Därför fick projektet stöd

Det har länge varit ett känt faktum att många elever på framförallt designhögskolorna är andra, ibland även tredje, generationen som går en designutbildning. Representationen av personer med utländsk bakgrund och icke-akademisk eller icke-konstnärlig tradition i hemmet är låg. Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse vill genom detta projekt bidra till att nya grupper av designintresserade ska få uppmuntran och verktyg för att söka sig till designyrket.

Min väg till designyrket – tre presonliga berättelser

27 Maj 2013 Deadline-504x336

Den 6 maj anordnade Svensk Form ett seminarium i sitt bibliotek på Skeppsholmen på ämnet hur vi kan bidra till fler unga med olika bakgrund inom designbranschen. Samir Alj Fält, Maria Johansson och Moses Shahrivar berättade om sina personliga resor till mode, konst och design. Inbjudna var representanter från gymnasier och designskolor som samlades för att diskutera hur vi kan minska utanförskap och öppna möjligheterna för fler att se designer-yrket som ett möjligt utbildnings- och kanske karriärval.

Visa fler