Friktionskraft – för ökad mångfald i det fria teaterlivet

Vad sätts upp på fria teatrar, vem syns på scenen, vem arbetar med produktionen och vilka kommer och ser föreställningen? Alla dessa frågor är viktiga i Teatercentrums projekt som går ut på att fria teatrar och arrangörer ska inventera, analysera och utveckla sina arbetssätt och rutiner. Tanken är att göra mångfaldsarbetet enklare. Detta görs genom att ge redskap för hur man kan arbeta inom rekrytering, repertoarval, konstnärliga arbetssätt och publikarbete.

FOTO: Thomas Ivarsson. Skuggteatern: Åskådaren

Projektmål

Att genom kompetensutveckling, workshops, nätverksforum och seminarier bidra till att fria teatrar får metoder och verktyg för sitt mångfaldsarbete, och att sänka tröskeln för nya arbetssätt och rutiner.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet kan insatser samordnas för att tillvarata och sprida befintlig kunskap inom området, samt bygga nätverk och skapa ett långsiktigt mångfaldsarbete.

Projektets tidsstatus

37%

Projektet startade i maj 2017 och avslutas i oktober 2018

För mer info: www.teatercentrum.se