Frihetsteatern i Jenin

Frihetsteatern bedriver sedan 2006 kulturverksamhet främst för barn och ungdomar i ett flyktingläger i Jenin på Västbanken. Närmare hälften av lägrets invånare är under 18 år. Dessa barns vardag innebär mer eller mindre en konstant kamp. Våldet drabbar dem på gatorna, i skolan, i hemmet och blir en del av deras språk, lek och i slutändan, deras liv. De psykosociala problemen är stora och många av barnen lider av posttraumatisk stress och en känsla av utanförskap. Behovet av en social kulturverksamhet är därför enormt.

Projektmål

Frihetsteaterns projekt är viktigt för att främja barns och ungdomars psykosociala hälsa, göra marginaliserade gruppers röster hörda och inspirera pojkar och flickor till att utmana kulturella och sociala barriärer. Genom att specialutbilda pedagoger i kultur för barn höjs statusen och intresset för teater och kulturarbete i regionen.

Därför fick projektet stöd

Genom att stödja Frihetsteatern hoppas PostkodLotteriet kunna bidra till att teaterns möjligheter att bedriva och utveckla sin verksamhet ökar, samt möjliggöra för nya förställningar, teaterturnéer, filmvisningar och utställningar på Västbanken och i Sverige.

Hopplöshet känslan på Frihetsteatern i Jenin

15 Aug 2014 v>

Frihetsteatern i Jenin hade planerat för ett stort program under ramadan men teatern lamslogs av våldet i Gaza. Istället stod teatern stilla.
Israelisk-svenska Jonatan Stanczak är en av talespersonerna för Frihetsteatern. Hemma i Sverige håller han kontinuerlig kontakt med den konstnärliga ledaren Nabil Al-Raee och studenterna på teatern och berättar att många på teatern är paralyserade.
– Det många tänker på är hur felaktigt situationen uppfattas. Det sägs ofta vara en konflikt mellan Israel och Hamas, men på teatern ser man det som en pågående israelisk aggression mot det palestinska folket, säger Jonatan Stanczak till SVT Kultur.
Många på teatern känner oerhörd sympati med Gazaborna, antingen för att man har släkt och vänner där, eller för att man själva har upplevt våld och trakasserier.
– Samtidigt finns det en enorm känsla av uppgivenhet. För man kan inte göra något för man är inte där. Och det finns en stark kritik och misstro mot de palestinska myndigheterna, säger han.

Ber om hjälp
Palestinska kulturarbetare är i upprop mot Gaza-attacker. Elva palestinska scenkonstorganisationer, däribland Frihetsteatern, fördömer konflikten mellan Israel och Gaza. Det rapporterade SVT Kulturnyheterna i somras. Man ber omvärlden om hjälp att stoppa våldet och häva Gazablockaden.
Till SVT säger Frihetsteaterns svensk-israeliske talesman Jonatan Stanczak att uppropet utgår från att Israel är den starka parten och ockupationsmakt, vilket gör att det bland annat inte tar upp att Hamas sagt nej till förslag om vapenvila eftersom man ansett villkoren oacceptabla.

Debatt och jämförelse
– Det som sker i gaza handlar om oss alla, skrev Johanna Wallin en krönika om i Svenska Dagbladet tidigare i somras. Johanna är frilansskribent och författare till boken Jag går aldrig ensam mer samt kommunikationsansvarig på Frihetsteatern i Jenin. Hon jämför i sin krönika sommarens svenska skärgård med sin vardagstillvaro i flyktinglägret på Västbanken.
Senare i sommar skrev Jonatan Stanczak en debattartikel om hur Israels apartheid kommer förvandlas till demokrati på SVT Opinion.

Visa fler