Arts and Freedom of Expression

Det finns idag få organisationer som arbetar för att dokumentera övergrepp på konstnärlig yttrandefrihet och som stödjer förföljda kulturutövare. Freemuse har tagit initiativet till ett globalt nätverk som ska arbeta för att skydda konstnärlig yttrandefrihet. Genom att öka medvetenheten om de förtryck som existerar, hoppas man kunna öka skyddet av och insatserna för konstnärlig yttrandefrihet i hela världen.

Projektmål

Att skapa ett globalt nätverk som arbetar för att stärka insatserna mot förtryck av konstnärlig yttrandefrihet. En plattform för förföljda konstnärer världen över för att stärka varandra, utbyta erfarenheter och få inspiration till samarbeten. Stärka rättighetsorganisationernas möjligheter att driva frågan om konstnärlig yttrandefrihet inom sina organisationer och på politisk nivå.

Därför fick projektet stöd

En ökad medvetenhet om konstnärlig yttrandefrihet bidrar till att konstnärer, utställare, scener, publik och media aktivt kan delta i försvaret av konstnärlig yttrandefrihet. Dokumentationen från världskonferensen kan användas för att lyfta frågan i internationella politiska sammanhang samt motivera länder att integrera rapportering om övergrepp mot konstnärlig yttrandefrihet.

För mer info: www.freemuse.org

Världskonferensen för konstnärlig yttrandefrihet närmar sig

17 Aug 2012 All That is Banned is DesiredA World Conference on Artistic Freedom of Expression samlar journalister, människorättsaktivister och konstnärer från hela världen för att diksutera censur av konstnärlig yttrandefrihet. Ett samhälle som berövas från konstnärliga uttryck och kulturellt arv, förlorar också en viktig länk till sin historia och identitet. Det är lätt att märka vilka konsekvenser censuren har i de fall kulturutövare fängslas eller dödas, men de sociala och ekonomiska följderna är svårare att mäta.

Dessa och många fler ämnen debatteras under konferensen som äger rum 25-26 oktober i Oslo.

Under konferensen visas flera vittnesmål från kulturutövare som lever i ett samhälle där censur och förtryck av yttrandefrihet är vardag. Många intressanta talare är inbjudna, bland annat:

Pang Khee Teik, konstnär och frispråkig aktivist för gayfrågor  i Malaysia

Jonatan Stanczak, en av grundarna till Frihetsteatern i Jenin

Sherine Amr, sångerska och grundare av Egyptens första metalband

Tenzing Rigdol, Tibetansk artist

För en komplett lista på bokade talare, se Arts and Freedom of Expressions webbplats.