Framtidsland

Det finns en stor mängd forskning som slår fast det nödvändiga i att lägga om den västerländska livsstilen till att bli resurssnålare, miljövänligare och mer socialt hållbar. För att bidra till en förändring gestaltar utställningen Framtidsland vardagsnära och fattbara visioner som visar på att en god, framtida värld är möjlig. Utställningen undersöker arbetsmarknaden, vardagslivet och miljön utifrån ett hållbart perspektiv, ger exempel och förslag på nya arbetsmetoder och nyetablerade yrken som vi ännu inte har till hands, och den nya gröna ekonomi som hänger samman med klimatfrågorna. Den undersöker även dagens bostadsbyggande, hälsofrågor och fritidsfrågor och visar på ny forskning och nya idéer om den värld vi måste forma för att det ska finnas en framtid för nästa generation.

Projektmål

Att få en bred allmänhet att reflektera över vilken framtid vi som samhällsmedborgare vill ha. Att ge förståelse för forskningsresultat och konkreta verktyg att förändra sin vardag.

Därför fick projektet stöd

Arbetets museum och utställningen Framtidsland har en unik kraft att gestalta forskningsresultat och göra dessa förståeliga. Framtidsland bidrar till att en bred allmänhet får redskap att förändra sin vardag till ett mer hållbart sätt att leva.

Museisveriges djärvaste projekt

20 Maj 2014 I lördag, slogs portarna upp till storsatsningen Framtidsland på Arbetets Museum. Ungdomar, forskare och konstnärer har varit med och skapat utställningen som kostat sju miljoner kronor.
– Det är vårt djärvaste projekt någonsin, kanske Museisveriges djärvaste projekt, säger museidirektören Niklas Cserhalmi.
Stefan Löfven invigde utställningen som är en vision om hur vi i framtiden ska leva hållbart; ett problem sedan varken universitet, politik eller myndighetssfär ger några fullödiga framtidsvisioner och FN:s klimatpanel slår fast problem, men ger ingen lösning. Utställningen tar vid där långköraren Industriland slutade på 1970-talet. Den tar avstamp i klimathotet och visar möjliga vägar in i framtiden. Hur vi kan bo, arbeta, färdas och konsumera utan att tära alltför mycket på jordens resurser.
– Vår profession är att omvandla stora kunskapsmängder och skapa utställningar som är spännande och förståeliga men fortfarande problematiserande, säger Niklas Cserhalmi till Folkbladet.

Producenten Fanny Söderström Aupeix, gymnasieeleverna Lisa Arvidsson och Myra Engström samt museidirektören Niklas Cserhalmi intervjuas i P4 Östergötland.

Arbetets_museum_invigning_504

Visa fler