Fragment av liv- berättelser från krigstiden

Föreställningen Fragment av liv – berättelser från krigstiden är en dramatisering av äldre personers berättelser om vardagen i Sverige under andra världskriget. Föreställningen gestaltar upplevelsen av att leva under krigshot, ett hot som var verklighet för dessa människor. Den visar att krig inte enbart sker på avlägsna platser och kan öka barns och ungas förståelse, solidaritet och empati för människor som kommer ifrån eller lever under hot i krigsdrabbade zoner.Projektet vänder sig till högstadie- och gymnasieelever, äldrevården och allmänheten.

Projektmål

Teaterföreställningen beräknas nå 16 500 personer. Utställningen Fragment av liv blir en del av Kulturen i Lunds ordinarie program. Projektet ska skapa utrymme för möten mellan unga och äldre människor.

Därför fick projektet stöd

Den generation svenskar som minns händelser från andra världskriget blir äldre och äldre och kommer snart att försvinna. Därmed går historier och minnen förlorade. Syftet med projektet är att bevara denna del av vår historia samt öka barns och ungas förståelse, solidaritet och empati för människor som lever under hot i krigsdrabbade områden, och har tvingats på flykt. Ytterligare ett syfte är att öka kontaktytorna mellan unga och äldre människor.

Fin recension för Fragment av liv i Sydsvenskan

18 Apr 2013 ” Det är inte de storslagna talen eller fredsdeklarationerna som kommer bevara det förflutna åt eftervärlden, utan just detta knappt hörbara pappersfras. Det är detaljer som detta som bär historien in i samtiden och gör den, om inte begriplig, så i högsta grad levande.” Så skriver Sydsvenskans recensent Tor Billgren om antologin och pjäsen Fragment av Liv.

Läs hela recensionen på Sydsvenskans webb.

 

Visa fler