Fortsätt #prataomdet – reading & samtal

Fortsätt #prataomdet – reading & samtal är en scenisk läsning av texter, publicerade genom twitter och bloggar om sexuella gråzoner med ett efterföljande publiksamtal. Readingen ackompanjeras av livemusik. Hösten 2012 startar en riksomfattande turné till gymnasieskolor, högskolor och universitet.

 

Projektmål

Målsättningen med Fortsätt #prataomdet är att förändra beteenden hos människor och de samhällsinstanser som möter denna problematik i sin vardag.

Därför fick projektet stöd

Genom projektet ”Fortsätt#prataomdet” kan PostkodLotteriet stödja en ny form av scenisk läsning med efterföljande samtal som bidrar till att utveckla ett nytt forum, scenrummet, där samtal och reflektioner kring problematiken sexuella gråzoner, gränsdragningar och normer kan föras vidare till en ny målgrupp och ut i landet.