Förorters utmaningar i Stockholm och Rabat

Projektet The spirit level on stage – en föreställning om jämlikhet kommer att resultera i en teaterföreställning som ska turnera i Marocko och Sverige. Genom att involvera människor från respektive teaters lokala miljöer får man fram röster om hur respektive lands medborgare ser på sin egen situation och roll i samhället. I juni 2015 ska föreställningen ha premiär i Rabat i Marocko, för att sedan turnera till ett antal teaterscener runt om i landet. I samband med turnén planeras även seminarier i samarbete med svenska ambassaden i Rabat på de teman som föreställningen behandlar.

Projektmål

Att genom konstnärligt fältarbete få människor från olika kulturer att utbyta erfarenheter och ge utrymme för reflektion, kunskapsutbyte och engagemang i jämlikhetsfrågor.

Därför fick projektet stöd

Projektet ger allmänhet möjlighet att reflektera över den viktiga fråga som vi alla berörs av – vilket samhälle det är vi vill leva och verka i.

The Spirit Level on stage

14 Sep 2015 The Spirit Level on stage hade nypremiär 3/9. Den spelas även 15 och 16/9 i Jordbro Kulturhus.

 

Visa fler