Kultur, klimat och kunskapsspridning

2012 var det bara 14 procent av den svenska befolkningen som i en undersökning angav att miljöfrågor tillhör de viktigaste samhällsproblemen. Det är den lägsta siffran sedan 2006 och långt från rekordsiffrorna på 1980-talet. I ett möte mellan konst och vetenskap ger projektet möjlighet till diskussion och förståelse av dagens miljöproblem. Föreställningen blir en tidsresa genom fyrtio år – från ett yrvaket uppvaknande på 1970-talet till dagens globala klimatkonferenser. Det blir också ett möte som hela tiden blickar framåt. Innehållet från föreställningen och förberedande workshops mellan experter, makthavare och skådespelare dokumenteras och blir grunden i ett utbildningsmaterial till skolor och till andra grupper i samhället.

Projektmål

Att experimentera med mötet mellan vetenskap och konst för att iscensätta fyrtio år av förändringar och utveckling inom området natur, miljö och hållbar utveckling. Att genom konsten skapa förståelse, intresse och engagemang för globala likväl som regionala miljöfrågor.

Därför fick projektet stöd

Projektet lyfter upp tongivande svenskars roll i det internationella arbetet för klimat och miljö men även den svenska allmänhetens miljöengagemang och manar till fortsatt arbete för vår planet. Genom ett möte mellan konst och vetenskap skapas intresse och engagemang för globala och regionala miljöfrågor och visar en vision om en bättre värld.

För miljön i tiden på Kunskapskanalen

19 Dec 2013 En inspelning från den 23 november och  ”För miljön i tiden” på Dramaten sänds i Kunskapskanalen idag kl. 16.00.

Visa fler