Folksamling

Folkmusik och folkdans står inför flera utmaningar. Musikbranschen är idag hårt kommersialiserad och genren har svårt att hitta ekonomisk bärighet. Arrangörer och utövare av folkmusik och dans behöver också förmedla sina kunskaper till nya generationer. När arbetssätt och utövande dokumenteras och fler unga utbildas av aktiva spelmän, får folkmusik och dans chansen att utvecklas och leva vidare.

Projektmål

Att bidra till att stärka och utveckla den svenska folkmusiken och dansen och garantera denna folkmusiken och folkdansens fortlevnad genom att locka unga utövare.

Därför fick projektet stöd

Genom att utbilda fler unga människor i folkdansens traditioner och metoder förbättras genrens möjligheter till fortlevnad och utveckling. På så sätt får också detta kulturarv möjligheter till spridning för en bredare allmänhet.

För mer info: www.folksamling.se

Folksamling satsar på folkmusik och dans för yngre

22 Maj 2013 Genom att erfarna musiker och dansare delar med sig av sina kunskaper vill Folksamling locka fler unga till  folkmusik och folkdans. Med workshops som hålls vid flera av de stora folkmusik- och dansarrangemangen under 2013 och i början av 2014 och modernisering av litteratur om folkmusik och dans får kulturen chans att leva vidare. Utöver detta kommer Folkdansringen även skapa ett nätverk där unga och äldre utövare kan mötas för att utbyta erfarenheter, framförallt med hjälp av  sociala medier och nätverksträffar.