Folkets Bio 40 år – Kvalitetsfilm i hela landet

Drabbande dokumentärer, välgjorda barn- och ungdomsfilmer och prisvinnande filmer från många olika delar av världen ger oss inblick i andra människors livsvillkor och nya perspektiv på vår egen verklighet. Projektet Kvalitetsfilm i hela landet – Folkets Bio 40 år har som mål att ge en bredare publik kännedom om och möjlighet att se kvalitetsfilm som skildrar världar och verkligheter utanför den kommersiella mainstreamfåran. Dessa filmer blir allt viktigare för att hjälpa oss förstå vår samtid och det sammanhang vi lever i.

Projektmål

Att förändra attityderna till den smalare kvalitetsfilmen, sprida den till en bred allmänhet samt att stärka biografen som fysisk mötesplats.

Därför fick projektet stöd

Kvalitetsfilm är en konstart som fler bör få ta del av - oavsett hemort, ålder eller bakgrund. Genom projektet ges fler personer möjlighet att se filmer i en social kontext och med stora möjligheter till delaktighet och engagemang.

För mer info: www.folketsbio.se

Fler visningar av kvalitetsfilm

18 Mar 2013 Med avstamp i 40 årsjubileet ska projektet Kvalitetsfilm i hela landet – Folkets Bio 40 år visa och sprida mer kvalitetsfilm framför allt genom att stärka Folkets Bios 17 biografer i Sverige. Samtliga biografer har blivit digitaliserade, vilket ger möjlighet till fler visningar, skolbio, filmpedagogisk verksamhet och utveckling av biograferna som mötesplats.