Fisksätra Museum – lokalt och globalt kulturarv för samhällsutveckling

Projektet kommer att bestå av en nationell konferens URB-Z , i Fisksätra om barns och ungas uppväxtvillkor, kultur/konstarter som drivande kraft, stadsutveckling/urban rättvisa,  samt innehålla flera löpande konstnärliga delprojekt under hela året.

Projektmål

Drygt en miljon hushåll i Sverige finns idag i lokalsamhällen som präglas av migration, platser där det inte är ovanligt med segregation, utanförskap och andra problembilder. I konstnärliga processer kan invånarna ges en röst och deras livsberättelser blir en del av lokalsamhällets globala kulturarv.

För mer info: fisksatramuseum.se

Amelie Tham om ett projekt som gett många ringar på vattnet

22 Jun 2015 – De allra minsta, ibland treåringar, följer ofta med sina lite äldre syskon på våra workshops, t ex animation. Vi tar av dem overallen, ger dem lite frukt, papper, pensel, färger. Andra kommer hit på sina trampcyklar, några bara för att dricka ett glas vatten. Det här är ett museum där också barnen känner att de kan ta plats, säger Amelie Tham, projektledare för Fisksätra Museum.

Projektet Fisksätra museum- lokalt och globalt kulturarv för samhällsutveckling startade med Konstkollo för tjejer tillsammans med bildkonstnären Carolina Ljungström under Ramadan i juli 2014. Många var trötta och hungriga på grund av fastan men ändå sugna på mer.

– När ska vi ses igen? frågade de ofta när de såg Carolina i centrum.

Och Amelie Tham är nöjd med resultatet:

– Fisksätra museum har blivit en plats där vi skapat sammanhang. En plats där människor kan mötas och erövra nya möjligheter att arbeta med olika konstarter och kulturarv. Det var det vi ville åstadkomma. Fisksätra har också tagit plats i förhållande till omvärlden och väldigt många människor har blivit involverade på längre sikt.

I början av oktober 2014 arrangerade museet en mycket lyckad nationell konferens, URB-Z, om barns och ungas uppväxtvillkor, kulturens möjliga uppdrag, stadsutveckling och urban rättvisa. Medarrangörer inför URB-Z var Svensk Form, Fisksätra Bibliotek och Odla med Solen. Fler än 100 personer var involverade. Och arbetet fortsätter:

– Vi har också byggt upp ett nationellt nätverk med kulturprojekt på platser som delar Fisksätras villkor. Med målet att utbyta erfarenheter, kunskap och på längre sikt också kanske utveckla gemensamma projekt. Syftet med vårt projekt som helhet är att bidra till det nationella samtalet om samhällen som präglas av migration.

I samband med valrörelsen 2014 hade Sverigedemokraterna i Nacka en kampanj de kallade ”Inga fler Fisksätra”. De delade ut flygblad i området med budskapet att området var ett exempel på misslyckande. Samtidigt pågick projektet Berätta Fisksätra! där Amelie tillsammans med journalisten och filmaren Maria Georgieva, som är uppvuxen i området, höll workshops för unga om att berätta sin egen historia från Fisksätra.

– Många, många fisksätrabor reagerade starkt mot SD:s kampanj, berättar Amelie.

En av dem som reagerat är Mohamed Ahmed, som under flera år filmat olika situationer där fisksätrabor har mobiliserat sig och gett varandra stöd, som när familjer drabbas av sorg eller hotas av utvisning.

En annan film inom Berätta Fisksätra! dokumenterar hur en tolvårig karatestjärna några minuter innan en viktig match plötsligt ställdes inför ultimatum av domaren. Hon måste antingen ta av sig sin slöja, som ändå var karateanpassad, eller åka hem utan match.

– Flera av flickans skolkompisar arrangerade en stor demonstration mot detta på Fisksätra Torg och samlade också in många hundra namnteckningar i protest.

Fisksätra museum har satt fokus på att alla människor, oavsett ursprung, etnicitet, religion, eller andra utgångspunkter, har lika rätt till platsen där de bor eller rör sig.

Urban rättvisa handlar bland annat om rätten att delta i diskussionen om samhällsförändringar, om vilka behov individer har och om hur platser kan förändras på ett sätt som är bra för många människor, avslutar Amelie Tham.

Bilder från Ge Fisksätra ditt uttryck – Gatukonst med Tjejer, ”Konstkollo för tjejer” och ”How not to pose like you are suppose to”. Foto: Carolina Ljungström, Fisksätra museum och medverkande barn.

collage_fisksatra museum_kulturstiftelsen

 

Visa fler