Filmbyn Småland

Astrid Lindgren skapade genom sina berättelser en dialog om allt det som barn möter i sin uppväxt, gav barnen självförtroende och gav vuxna värdefulla insikter om barnens värld. Med utgångspunkt i Astrids filmade berättelser, utvecklar Barnfilmbyn i Mariannelund barnfilmen för kommande generationer, samtidigt som kulturarvet från Astrids filmade berättelser bevaras och får en fysisk plats som allmänheten kan ta del av.

 

Projektmål

Att skapa en aktivitetsplats där besökande barn och vuxna får uppleva och återuppleva barnfilm och bli delaktiga i skapandet av film, rörliga bilder och berättelser. Att bevara den filmiska gestaltningen av Astrid Lindgrens berättelser för kommande generationer och skapa en plats för den svenska barnfilmen att utvecklas. Den långsiktiga visionen är att skapa ett centrum för barnfilm i Sverige. Genom utställningar, seminarier, barnfilmfestivaler, pedagogiskt arbete, en filmstudio samt ett modernt och experimentellt aktivitetscentra, ska bra barnfilm synliggöras och ett barnkulturcentrum inom film skapas.

Därför fick projektet stöd

Detta projekt bidrar till att den filmiska gestaltningen av Astrid Lindgrens berättelser bevaras för kommande generationer och att den svenska barnfilmen får en plats att synliggöras och utvecklas.

Projektets tidsstatus

89%

Projektet startade i december 2015 och avslutas i juli 2017

För mer info: filmbyn.se

Filmer inför öppning av Filmbyn

11 Maj 2017 Nu börjar det närma sig öppning för Filmbyn Småland.

I samband med det släpps tre filmer på temat ”Kliv in i filmens värld”.

Visa fler