Film på lika villkor

Idag saknas en plats på nätet där publiken kan hitta utbudet på landets alla föreningsdrivna, kommunala, mindre privata och enskilda biokedjor. Med fokus på de 333 biografer – kvalitetsfilmsbiografer, förortsbiografer och biografer på mellanstora och mindre orter – samt omkring 150 filmfestivaler och filmstudios, startar Biografcentralen ett initiativ för en webbplats där allt detta kommer finnas samlat.

Projektmål

Att erbjuda biopubliken en enkel och inspirerande ingång till filmer och andra arrangemang som idag sker på biografer och på filmfestivaler.

Därför fick projektet stöd

Biografcentralens initiativ ger den svenska biopubliken möjlighet att upptäcka och ta del av det stora utbud av kvalitetsfilm som landets mindre, privata och föreningsdrivna biografer erbjuder.

Projektets tidsstatus

77%

Projektet startade i februari 2016 och avslutas i december 2017

För mer info: http://bio.se

Samlad sajt för landets biografer

08 Mar 2016 På den nya webbplatsen kommer publiken hitta utbudet på sina närmaste biografer samlat, ta del av aktuell information om filmerna samt köpa biljetter. På samma gång kommer biograferna och filmfestivalerna att erbjudas ett modernt system för presentation. Sajten kommer att utvecklas i nära dialog med både biografer, filmfestivaler och publik

Visa fler

Projektet på Facebook

John Cannerstad, Claes Peter Lindström och 17 andra gilla det här

Annica NordinLasse Pettersson

3 veckor sedan
Avatar

Kommentera på Facebook